Literair werk

Mijn dagen en nachten in krijgsgevangenschap.
Verscheen enkel als feuilleton in ’t Getrouwe Maldeghem van 22 december 1918 tot en met 28 december 1919.

In ’t Paterstraatje.
Verscheen enkel als feuilleton in ’t Getrouwe Maldeghem van 11 januari 1925 tot en met 12 april 1925.

De verwoesting der Abdij van Zoetendael in 1578.
’t Getrouwe van 29 juli 1888 tot en met 6 januari 1889 en daarna in ’t Getrouwe van 12 mei 1907 tot en met 11 augustus 1907.

Pieter Avesoete of Hoe men socialisten kweekt in Vlaanderens Dorpen.
Uitgegeven in 1985 en ook opgenomen in Vertellingen, Duimpje nr. 25, jaargang 1901. Opgenomen als vervolgverhaal in ’t Getrouwe van 18 mei tot en met 3 augustus 1890. Bekroond met de Jan-Frans Willemsprijs.

Het printenblad.
Geïllustreerd bijblad van ’t Getrouwe, wordt voor ’t eerst vermeld in ’t Getrouwe van 15 november 1891. Eerste aflevering op 3 december 1891. Er bestaat geen exemplaar meer van.

Vlaanderen in Beeld en Schrift.
Historische beschrijvingen over Adegem, Maldegem, Middelburg en Sint-Laureins. Ze verscheen in afleveringen in ’t Getrouwe Maldeghem van 7 mei 1893 tot en met 13 mei 1894.

In ’t jaar één der Socialisten.
Toneelstuk, 1894. Verscheen eerst in ’t Getrouwe Maldeghem van 5 augustus 1894 tot en met 9 september 1894. Tweede herziene druk in 1895.

De stem uit het Woud.
Verscheen als nr. 9 in de Duimpjesuitgave, 1898, op 260 pag. Werd opgenomen in ’t Getrouwe Maldeghem van 20 november 1898 tot en met 4 juni 1899 en heruitgegeven in het groter formaat van de Duimpjesuitgave in 1924, op 187 pag.

Vertellingen.
Duimpje nr. 25, 1901. De bundel vertellingen bevat:
- Pieter Avesoete of Hoe men socialisten kweekt in Vlaanderens Dorpen
- Sint-Niklaas: een verhaal over klaasavond
- Naar den Pand
- Mietje van Brezende
- O.-L.-Vrouw met de Kaaksmuts: kerstverhaal
- Van den Oorlog

Bij Jan Steen.
Duimpje nr. 31, 1902. Door Fikken van Eksterleen.

Ontwerp van den Historischen stoet 1830 te Maldegem.
Duimpje nr. 51, 1905. De stoet vond plaats op 13 augustus 1905, de eerste zondag na de 74ste verjaardag van de Slag van Strobrugge op 11 augustus 1831.

Moeders Deel.
Toneelspel. Duimpje nr. 55, 1906. Een spel van drie sprekend en een dozijn enkel meespelende personen, waarbij de verbeelding van een meisje.

Verwachtingen.
Duimpje nr. 63, 1907. Verwachtingen – Hoe Nelleken koeken bakte – Moeders liedje – Beloken tijd – Kerstavond van het jaar 30 – De rekruten van het jaar 50 – Oude duiten – Een reisgezel – Naar ’t klooster.

De Sevenste Bliscap van Maria.
Duimpje nr. 77, 1909. Een bewerking van het middeleeuwse mysteriespel.

Bij Hans Memlinc.
Duimpje nr. 108, 1922. Een verhaal over Vlaanderen in 1840.

Licht en schaduw over de zaken van Beernem.
Maldegem, 1926-1928. Drie delen. Ze brengen een overzicht van de artikelen die verschenen in ’t Getrouwe over de Zaken van Beernem. Ook reacties die verschenen in Het Brugsch Handelsblad werden opgenomen.

Lijkredens uitgesproken op het graf van de heeren Schietse, vader en zoon, onderwijzers in Moortzele, 1903+1904.
Maldegem 1904. Uitgesproken op het graf van de heer Richard Schietse, 6 april 1903, en de heer Prosper Schietse, 23 juli 1904. Richard Schietse was onderwijzer in Donk tijdens de schoolstrijd van 1879 tot 1884.

Duimpjesalmanak.
Vanaf 1899 tem. 1940, met uitzondering van de jaren 1915 tem 1918.

Het Getrouwe Maldeghem.
Eerste nummer 29 juli 1888. Laatste nummer 3 september 1944.Bron: Jaarboek 2006, Heemkundige kring Het ambacht Maldegem