Hendrik Pickery

Brugs beeldhouwer

In 1883 werd het standbeeld Breydel en De Coninck op de grote markt te Brugge geplaatst. Aan die gebeurtenis is een hele geschiedenis verbonden.
In 1882 had het stadsbestuur een prijskamp uitgeschreven voor beeldhouwers van het ganse land. Dit viel niet in de smaak van de Brugse bevolking die er de voorkeur aan gaf, het werk toe te vertrouwen aan een stadsgenoot. Voor deze prijskamp kwamen er vele ontwerpen binnen, Hendrik Pickery zond er twee. De jury die moest oordelen en beslissen, bestond uit zeven leden. Op 8 augustus 1883 deelt de voorzitter van deze jury mee "dat de meerderheid van de stemmen wordt gegeven aan het ontwerp van beeldhouwer Devigne. De tweede en derde prijs werden toegekend aan de heer Hendrik Pickery". Het ontwerp Devigne kreeg vier stemmen, dit van Pickery slechts drie.
Een van deze gipsen ontwerpen van Pickery, in volle grootte, is in de Brugse werkplaats Beenhouwersstraat blijven staan tot in het jaar 1921. Het beeld werd overgemaakt aan Victor De Lille die het zorgvuldig bewaarde en plaatste op het voorhof van 't Kasteeltje in de Noordstraat te Maldegem. Het kreeg een plaats onder de imposante levensboom 'Ginkgo Biloba'.

 

                       Kasteeltje voorhof                                                Kasteeltje voorhof 2


Het beeld werd moedwillig vernield in september 1944, een gevolg van de repressie.

Met dank aan Karel Pickery, Brugse Beeldhouwers
Heemkundige kring Maurits Van Coppenolle, 1982