Duimpjes uitgave

Het is uiterst moeilijk een volledige collectie van de duimpjesuitgaven te vinden.
Als hulp voor de mogelijke verzamelaar en ook om een overzicht te hebben van alle titels, geven wij hieronder een chronologisch overzicht.
De oorspronkelijke bedoeling, om het gewone volk aan te zetten tot lezing, ging na nummer 10 geleidelijk over in publicaties voor de meer begoede klasse (oa priesters, burgers, studenten) die jaarabonnementen onderschreven voor minimum vier publicaties per jaar.
Hierdoor werd de tweede doelstelling, het helpen van jonge Vlaamse schrijvers door hun werken te publiceren, een hand gereikt. Het aantal schrijvers dat debuteerde bij De Lille kan men niet op beide handen tellen en zijn dikwijls ook niet van de minste (Streuvels, Timmermans, Vermeersch enz).
Het honorarium daarvoor lag niet hoog. Maar zo kregen zij toch hun werk gepubliceerd, zonder er zelf te moeten voor betalen en daarenboven waren zij verzekerd lezers te hebben.
Menig Vlaams auteur die nu nog in de literatuurgeschiedenis prijkt, publiceerde in de duimpjesuitgaven. Er werd wel eens minderwaardig werk aanvaard: het opnemen van onrijpe bijdragen valt iedere uitgever ten deel die beginnende auteurs wil steunen…

1897

 1. Mevrouw COURTMANS, Karel Klepperman.
 2. Pieter ECREVISSE, De nicht uit de Kempen.
 3. August VAN ACKER, Drie bekroonde verhalen: Jan en Lotte; Martje Martens; Tonia.
 4. Emiel MEGANCK, Het huisgezin van de bakker; Herman Coutereel; Olaf; Eene belofte voor 't leven.
 5. Lodewijk GERRITS, De oude Belgen. Geschiedkundige tafereelen.

  1898

 6. Priester Pattijn, Onze jongens van 1798.
 7. Mevrouw COURTMANS, De zwarte hoeve.
 8. Mevrouw COURTMANS, Roza van den boschkant.
 9. Victor DE LILLE, De stem uit het woud.
 10. Mevrouw COURTMANS, 't Geschenk van den jager.

  1899

 11. Moeder Thecla. Uit mijn notaboekje. Verzameling van recepten, huismiddeltjes, handgrepen en raadgevingen dienstig voor iedereen. 1ste reeks, 1ste uitgave.
 12. Stijn STREUVELS, Lenteleven.
 13. Hilda RAM, De familie SCHRIKKEL.
 14. Hilda RAM, De familie SCHRIKKEL, 2de deel.
 15. Emiel DE GRAVE, Dit zijn sparrenegels.

  1900

 16. E. SOENS, Goliath. Een gedicht van F. W. Weber.
 17. Em. VLIEBERG, De Boeren. Wat er door en voor de boeren kan gedaan worden.
 18. Omer WATTEZ, Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist.
 19. Louisa DUYKERS, Hoogere vlucht.
 20. Edw. POFFÉ, Blonde Net. Een Antwerpsche Tendenz-roman. Dr. Fr. MEEUS, St. Dymphnafeesten. Gheel, paradijs der krankzinnigen.
 21. Hendrik COOPMAN, Jeugd. Een krans novellen.
 22. MATHILDE, Weergekeerd.

  1901

 23. Anna GERMONPREZ, Schetsen en novellen.
 24. Omer WATTEZ, Van twee koningskinderen.
 25. Victor DE LILLE, Vertellingen. Joz. VANDENEYNDE, Edgar Tinel's Godelieve. Overzicht van tekst en muziek.
 26. Louisa DUYKERS, Langs verschillende paden.
 27. Stijn STREUVELS, De oogst.
 28. A. MERVILLIE, Gusten. Verhaal uit den ouden tijd.

  1902

 29. MATHILDE, Herinneringen aan een dienstmeisje.
 30. Stijn STREUVELS, Vertellingen van graaf Leo Tolstoï, vertaling.
 31. Fikken VAN EKSTERLEEN, Bij Jan Steen.
 32. M.-E. BELPAIRE, Synnöve Solbakken door Björnstjerne Björnson, vertaling. Jozef MULS, Albrecht Rodenbach's "Gudrun", studie.
 33. Omer WATTEZ, Het gezin van de mulder.
 34. Bert VAN METTENEYEN, Hugo de vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
 35. Aug. Cuppens, Het communiekantje. Drama in één bedrijf.

  1903

 36. Stijn Streuvels' Duimjesbundel.
 37. René DE CLERCQ, Terwe. Een verhaal in Verzen.
 38. P(ater) Luis COLOMA, Een heilige …
 39. Maurits SABBE, Een mei van vroomheid.
 40. Stijn STREUVELS, Geluk in 't huishouden (Graaf Leo Tolstoï), bewerking.
 41. Raphaël VERHULST, Reinaert de vos. Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest Zangspel in drie bedrijven.Pastoor Duvillers, Buitenleven. Uit: Den Baron Penninck.

  1904

 42. P. BOTTE, Vertellingen van J. en W. Grimm, vertaling.
 43. Albijn VANDEN ABEELE, Karel en Theresia. Een schets uit het Vlaamsche dorpsleven (herziene uitgaaf), met een inleidend woord door L. SCHARPÉ.
 44. Stijn STREUVELS, Soldatenbloed. Een dramatisch bedrijf.
 45. G. BUTAYE, Dorpsverhalen van Auerbach, vertaling.
 46. August CUPPENS, Een rooske van overzee.
 47. A. MERVILLIE Paus Pius X. Met reisherinneringen.

  1905

 48. A. MERVILLIE, Paus Pius X (tweede deel).
 49. Max STORME, Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
 50. Karel VANDEN OEVER, Kempische vertelsels.
 51. Ontwerp van een historische stoet: 1830 te Maldeghem op 13 Augustus 1905, eersten zondag na den verjaardag van den slag van Stroobrugge, 11 Augustus 1831, met een voorwoord door Victor DE LILLE.
 52. Caesar GEZELLE, Verhalen des geheims en der verbeelding, (E.A.Poe), vertaling.
 53. Om. K. DE LAEY, Falco. Toneelspel.

  1906

 54. Filiep DE MUNNYNCK, Zielengloed. Bijbelse vertelling.
 55. Victor DE LILLE, Moeders deel. Een spel van drie sprekende en een dozijn enkel meespelende personen, waarbij de verbeelding van een meisje.
 56. A. MERVILLIE, Paus Pius X (derde deel).
 57. A. MERVILLIE, Paus Pius X. Met 293 afbeeldingen (vierde deel), (toemaatje).
 58. Louisa DUYKERS, Lena.
 59. ALMA, Volharding (VON STRAMBERG), bewerking.
 60. Jef MENNEKENS, Een kroon. Drama in drie bedrijven.

  1907

 61. Om. K. DE LAEY, Bespiegelingen.
 62. Catharina ALBERDINGK THIJM, Wankelende tronen. Russisch-Japansch verhaal uit onze dagen.
 63. Victor DE LILLE, Verwachtingen.
 64. Herman BACCAERT, Twee novellen (Gottfried Keller), vertaling.
 65. Pater LINNEBANK, Van Nederlandsche letteren.
 66. Maurits SABBE, Vlaamsche menschen.

  1908

 67. Stijn STREUVELS, Twee vertellingen van Tolstoï, vertaling.
 68. Hendrik MUYLDERMANS, Linda. Verhaal in verzen.
 69. Jan DE SCHUYTER. Hendrik Conscience. Onuitgegeven studie van wijlen JOZEF STAES, bewerking.
 70. Free FRITZ, Boerendoening.
 71. Guido Gezelle's Duikalmanak voor 1909 (toemaatje).
 72. Stijn STREUVELS, Reinaert de vos voor de vierschaar van koning Nobel den leeuw. Een nuttig en vermakelijk verhaal voor groote en kleine kinderen, naverteld en uitgegeven; opgeluisterd met tekeningen door Gustaaf VAN DE WOESTIJNE.
 73. Het kasteel Durande (Jozef von Eichendorff), vertaling.

  1909

 74. Jozef ARRAS, Gekke Sprookjes.
 75. Pater LINNEBANK, Van onkruid en tarwe.
 76. Gustaaf VERMEERSCH, Het wederzien.
 77. Victor DE LILLE, De sevenste bliscap van Maria. Kern van den ouden tekst volgens de uitgave van Stallaert met zijne aanteekeningen, herdichting, met een inleiding over middeleeuws toneel door Dr. Leo VAN PUYVELDE.
 78. Pater LINNEBANK, Vijf dagen in Vlaanderen (toemaatje).
 79. Guido Gezelle's Duikalmanak voor 1910 (toemaatje).

  1910

 80. Stijn STREUVELS, Kleine verhalen (Björnstjerne Björnson)
 81. Lambrecht LAMBRECHTS, Mate en minne.
 82. Arthur COUSSENS, Verhalen van Marc Twain, vertaling.
 83. Alfons JEURISSEN, Op de vlakte. Een drieluik.
 84. Felix TIMMERMANS, Schemeringen van de dood.
 85. Pater LINNEBANK, Van leven en kwijnen.
 86. Lambrecht LAMBRECHTS, Dierennovellen.

  1911

 87. Jac. BALLINGS, Adz., Dorre lente.
 88. Vrouwe COURTMANS, De gemeenteonderwijzer, romantisch verhaal met een voorwoord door Stijn STREUVELS.
 89. Stijn STREUVELS, Het bruidslied (Björnstjerne Björnson), vertaling.
 90. Lucien DE COSTER, Sterk leven.
 91. Stijn STREUVELS, Over Vrouwe Courtmans (toemaatje).
 92. Reimond KIMPE, Iphigeneia in Aulis. Treurspel.
 93. Free FRITZ, Overkomste. Schets van kleinsteedsche zeden.

  1912

 94. Piet Van ASSCHE, Uren van rust.
 95. Louisa DUYKERS, Gehuwd leven.
 96. Vertellingen van Karl Domanig.
 97. Emiel VAN DER STRAETEN, Soedaneesche legenden.
 98. Pater Linnebank, Letteren en leven.
 99. Jozef SIMONS, Een sant in zijn land.

  1913

 100. -
 101. Emiel VAN DER STRAETEN, Dit is Duimpje. Een spel in verzen, met 7 penteekeningen van J. FONTEYNE.
 102. Lambrecht LAMBRECHTS, Limburgsch leven.
 103. Jef MENNEKES, De klok.
 104. Franz DE BACKER, Bloeikens.
 105. Emiel VAN DER STRAETEN, 56e Soedaneesche legende (met Afrikaanse sonnetten).
 106. J. VERBRUGGEN, De verloren zoon. Naar Paul Heyse.
 107. E. VAN DER HEIDE, Dompelaar, en andere novellen.

  1922-23

 108. Victor DE LILLE, Bij Hans Memlinc. Een verhaal uit Vlaanderen der jaren 1840, geschreven in krijgsgevangenschap in 1916, met tekeningen in krijt op het bord door hem (Victor DE LILLE) zelf.
 109. Robert VAN PASSEN, Als de lente bloeit.
 110. Jozef SIMONS, De schoone maalderin (Pedro Antonio de Alarcon), vertaling.
  Toemaatje voor de inschrijvers op de duimpjesuitgave: 2 volksliederen (partituren): Wat jongens zingen, gedicht van Vrouwe DE LILLE, muziek van Jef TINEL; 't Vlaamsche meisje, gedicht van Vrouwe DE LILLE, muziek van A. MOORGAT.
 111. H. LINNEBANK, Reizen en kijken.
 112. Lambrecht LAMBRECHTS, Het zingende Vlaanderen.

  1923-24

 113. Robert VAN PASSEN, Het stille meer.
 114. Minus VAN LOOI, Balrozeken.
 115. Gazaël TEN NAÏL, Doode sieraden.
 116. E. VAN HEMELDONCK, Op de Grindershoeve.
 117. H. LINNEBANK, Huldigingen. Toemaatjes: Bruiloftslied, getoonzet door Jef Tinel; Vrouwe DE LILLE, Kruimelkens. Een jaarkrans van gedichtjes verschenen in 't Getrouwe Maldeghem.

  1924-25

 118. Robert VAN PASSEN, Het liedje van verlangen.
 119. Lambrecht LAMBRECHTS, Om moeders wil.
 120. Vrouwe V. DE LILLE, Bloemen verzekes. Een tweede jaarkrans van gedichtjes, verschenen in 't Getrouwe Maldeghem.
 121. E.VAN HEMELDONCK, Legenden, met tekeningen van Jos. SPEYBROECK.
 122. Louise WESTKIRCH, De Fransche hoeve, naar het Duitsch verteld.

  1925-26

 123. Louise WESTKIRCH, De Fransche hoeve. Tweede deel.
 124. H. LINNEBANK, Uitstapjes en lessen.

Geraadpleegde bron: licentiaatsthesis Linda Weytens