Duimpjes blad

De eerste tien werkjes uit de duimpjesreeks verschenen van januari 1897 tot begin 1899 als "volksuitgave" en in losse afleveringen van 20 à 24 bladzijden.

Het Duimpjesblad ( 4 kleine blz tekst) vormde van deze losse wekelijkse afleveringen de omslag, en was uit hetzelfde papier als de literaire bijlage. De eerste bladzijde werd ingenomen door nieuwsfeiten en politieke verwikkelingen, in de typische V. De Lille stijl beschreven en vlot leesbaar gemaakt. Een soort nieuwsblaadje in 't klein. De binnenzijde bevatte verhalen en uitleg over de duimpjesuitgave. Het laatste blad werd ingenomen door reclame.

Het Duimpjesblad is dus uitgevonden als verpakking voor de wekelijkse aflevering van de eerste 10 Duimpjesuitgaven. De lezer kon bij een volledig verschenen werk, ofwel zijn losse afleveringen zelf met naald en draad samen innaaien ( instructies bvb op duimpjesblad nr 11 van 1897 ), ofwel een door de drukkerij ingenaaid exemplaar kopen.

De abonnees van 't Getrouwe kregen bij hun krant het Duimpjesblad en zijn literaire bijlage gratis mee geleverd. Men kon het Duimpjesblad ook los van 't Getrouwe tegen betaling aanschaffen.

Een leuk item uit het Duimpjesblad, als voorbeeld, was de beschrijving van de invoering van het 24-uren-horloge……:

  • "Met eersten Mei 1897 wordt het 24-uren-horloge ingebracht. Dan zullen de vespers aangaan ten 14 ure en de treffelijke menschen zullen om 22 ure slappen (sic) gaan. Bij de horlogemaker De Lille te Gent is er sedert lang zoo een uurwerk te zien" (nr 2 van 1897).
  • "Het 24urenwerk brengt veel menschen op hol. Wie zal er nog kunnen slapen, zeggen ze, als 't alzoo 24 slagen op de torenklok geeft ! Luister eensch menschen, de horloge zal gelijk blijven gelijk zij is, er zal geen verschil zijn dan dat men onder de gewone uren de verdere getallen 13,14 enz zal zetten. 's Voormiddags zal men de oude cijfers noemen en 's namiddags in plaats van 1,2 enz., zal men zeggen 13,14 enz ." (nr4 van 1897).
  • Minister Van den Peereboom gaf uitleg hieromtrent aan de koning: " Men noemt 's voormiddags de oude cijfers en 's namiddags de nieuwe. Nu staat onze horlogewijzer 's morgens vier minuten na den zessen, en 's avonds vier minuten na den 18. De eerste trein vertrekt 'nachts om zero. Om zero, zei de koning tot minister Van den Peereboom, maar dan vertrekt hij niet." (nr 5 van 1897).

Het Duimpjesblad is nu nog steeds aangename lectuur met af en toe een monkellach als gevolg.