Duimpjesalmanak

De Duimpjesalmanak verscheen voor het eerst in 1899 en dit tem. 1940. Gedurende de oorlogsjaren onder de naam Almanak van 't Meetjesland, mn. voor de jaren 1916, 17 en 18. Als inhoud diverse gegevens en mengelwerk voor het lopende jaar, met als opener een dichtrijm ter ere van Duimpje. Ook een kalender en dagklapper, patroonfeesten, beestenmarkten en kermissen van dag tot dag. Verder wetenswaardigheden, een kronijk, dichtwerk, wijsheden, grappen en raadsels. Voorts telegraaf- en telefonietarieven, maanstanden,…

De almanak bood tegelijkertijd nuttige informatie en geestige ontspanning en diende naast de krant 't Getrouwe Maldegem en de Duimpjesuitgave als extra bron van geestelijk voedsel van de doorsnee Vlaming.

De volledige reeks is ondanks de redelijk hoge oplage niet compleet. Zo zou de Duimpjesalmanak voor het jaar 1904 op 30.000 stuks gedrukt zijn! Ontbrekende jaargangen zijn welkom: 1899, 1902, '03, '06, '14, '19, '20, '21, '22, '23, '25, '26, '27, '28, '30, '33, '34, '36, '38 en 1940. De oorlogs-edities onder de naam Almanak van 't Meetjesland voor de jaren 1916, 1917 en 1918 zijn eveneens gewenst.

 

Almanak Meetjesland 1917